De vereniging biedt de volgende cursussen aan:

Cursus Beginnend imker:

Deze cursus wordt jaarlijks in februari aangeboden in samenwerking met de groep Overijssel-Oost van de NBV en wordt gegeven door een gediplomeerde docent. De cursus wordt afgesloten met een klein examen waarna je een diploma van de NBV ontvangt.

Na drie jaar bijenhouden met tenminste enkele volken kunt u een vervolgcursus volgen zoals bijvoorbeeld bijenteelt voor gevorderden. In deze cursus wordt o.a. ingegaan op het kweken van raszuivere koninginnen en hoe de varroamijt biologisch bestreden kan worden.

De Cursus Beginnend Imker bestaat uit 4 theorielessen en een 10-tal praktijklessen, de laatste les is de examenles.

In de theorielessen worden o.a. de volgende onderwerpen besproken:

 • insecten o.a. bijen en wespen
 • leefwijze van een bijenvolk
 • samenstelling van een volk
 • taken van de werkbij
 • bijentaal
 • drachtplanten
 • bijenwoningen
 • bijenziekten
 • en nog veel meer

In elke praktijkles wordt steeds een taak centraal gesteld.

We leren met bijen omgaan en bijen verzorgen. Deze taak hangt samen met de ontwikkeling van het bijenvolk in de loop van het jaar:

 • In het voorjaar wordt een eerste controle uitgevoerd.
 • Ter voorkoming van zwermen kan de koningin gemerkt worden en een vleugel geknipt.
 • Er worden raampjes gemaakt.
 • Een kunstzwerm wordt gemaakt.
 • De doppen met jonge koninginnen worden gebroken.
 • Is de jonge koningin aan de leg?
 • Honing oogsten en slingeren.
 • Inwinteren.
 • Een laatste controle voor de winterzit.

De kosten van de cursus zijn € 150,- , waarvoor een cursusmap met inhoud en een boek, de koffie en de lokaliteit en de bijenvolken waarin moet worden gewerkt tijdens de praktijklessen.

De cursus wordt gegeven in 't Koetshuis (de bijenstal van de NBV-Enschede) in het Ledeboerpark aan de Hengelosestraat te Enschede.

De theorielessen worden gegeven op zaterdagmorgen op het AOC aan de Hengelosestraat en starten om 10.00 uur.

De praktijlessen worden gegeven op vrijdagavond en/of zaterdagmorgen. E.e.a. wordt overlegd met de docent.

Gelieve het cursusgeld over te maken op NL15 RABO 0166 225 096 voor 1 maart. Pas na ontvangst is je aanmelding definitief.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van de NBV.