Bijenlessen

Een activiteit van onze vereniging is het verzorgen van bijenlessen voor groepen van basisscholen in Enschede.

Deze lessen worden verzorgd in samenwerking met de afdeling Natuureducatie van de Gemeente Enschede. Wanneer u zich wilt opgeven voor deze lessen, dan kunt u mailen naar: Natuureducatie Enschede.

Als voorbereiding op de bijenlessen kan op school aandacht aan het bijenleven en de verzorging van bijen gegeven worden aan de hand van het boekje: "De bij en wij". Verder zijn er ook een tweetal lessuggesties (PDF) beschikbaar voor de Onderbouw en de Bovenbouw

Sinds 1993 organiseren het natuurmuseum, NatuurEducatie van de gemeente Enschede en de leden van de VBBN ( nu NBV) een gezamenlijk project over de honingbij, speciaal gericht op de leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Enschede. Een tiental leden van de NBV- afdeling Enschede geven lessen over het houden aan bijen. Gemiddeld 800 leerlingen verdeeld over 40 groepen per jaar volgen op die manier een bijenles.

In het kader van dit project is een informatieboek samengesteld. Hierin wordt aandacht besteed aan het leven der bijen en de bijenteelt. Het informatieboek is vooral bedoeld om de leraren wat achtergrondinformatie te geven, zodat ze in de lessen op school een bezoek aan de bijenstal kunnen voorbereiden. Het boek is gedrukt op A4 -formaat, 44 pagina's dik en voorzien van (zwart/wit)linosneden gemaakt door kunstenares: Elsbeth Cochius. De linosneden geven het boek een kunstzinnig uiterlijk, maar verduidelijken tevens de tekst op een bijzondere wijze.

de bij en wij

In het boekje wordt bij de inleiding ingegaan op de plaats van de honingbij in het dierenrijk. Daarna volgt een hoofdstuk over het leven van de honingbij, waarbij o. a. onderwerpen als de bouw van het bijenlichaam, de ontwikkeling van een bij taakverdeling, bijenvoedsel en woning aan de orde komen. In een derde hoofdstuk wordt iets verteld over de bijenteelt, zoals de geschiedenis, gereedschap, imkerij door het jaar heen en het nut van bijen voor de mens.

In 1993 is een eerste druk verzorgd door de toenmalige milieudienst van de gemeente Enschede. Alle boekjes van deze druk hadden hun bestemming gevonden en een tweede druk was wenselijk. Helaas zijn er door bezuinigingen bij de gemeente geen mogelijkheden meer om dat te doen. De dienst Natuureducatie heeft onze vereniging gevraagd de druk te verzorgen. Dankzij een subsidies verkregen van de Rabobank Enschede-Haaksbergen, de Stichting Bijen en Natuur, het DickVunderinkfonds en de dienst Natuureducatie van de gemeente Enschede is het gelukt een tweede druk te realiseren. Dank zij de medewerking van de heer T. Franken, die in Oldenzaal een goede drukker kende, zijn de kosten binnen de begroting gebleven.

Het boekje wordt tegen drukkosten ook beschikbaar gesteld aan de afdelingen van de NBV in de groep Overijssel-Oost. Voor andere verenigingen of belangstellenden is het boekje verkrijgbaar voor €5,00 inclusief verzendkosten.

Stuur voor een bestelling een e-mail naar ons secretariaat.