Het plaatselijk bestuur van de NBVE telt zeven leden. Dit zijn:

  • Peter Eidhof - Voorzitter
  • Evert Egberink - Vicevoorzitter & Co├Ârdinator onderwijs
  • Paul Oostrom - Secretaris
  • Abel Roozeboom - Penningmeester / website beheer
  • Henk van der Ley - Beheerder van depot
  • Koert Pouw - Bijenstand
  • Gerbrand Holland - Koetshuis / Media en PR

En verder:

  • Anton Swaters - Onderhoud van het Koetshuis
  • Roelf Werkman - Gezondheidsco├Ârdinator