Skip to main content

Bijenlessen basisonderwijs

Bijenlessen basisonderwijs

Een van de activiteiten die onze vereniging onderneemt is het verzorgen van bijenlessen voor groepen basisschoolleerlingen in Enschede en omgeving.

Deze lessen worden verzorgd in samenwerking met de Gemeente Enschede. Wanneer u interesse heeft in deze lessen dan kunt u mailen naar: secretariaat@bijenverenigingenschede.nl.

Als voorbereiding op de bijenlessen kan op school aandacht aan het bijenleven en het houden van bijen gegeven worden aan de hand van het boekje: “De bij en wij”.

Al bijna dertig jaar organiseren het natuurmuseum, NatuurEducatie van de gemeente Enschede en de leden van de VBBN (nu NBV) een gezamenlijk project over de honingbij, speciaal gericht op de leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Enschede. Een tiental leden van de NBV- afdeling Enschede geven lessen over het houden aan bijen. Gemiddeld 800 leerlingen verdeeld over 40 groepen per jaar volgen op die manier een bijenles.

In het kader van dit project is een informatieboek samengesteld. Hierin wordt aandacht besteed aan het leven van de bijen en de bijenteelt. Het informatieboek is vooral bedoeld om de leraren wat achtergrondinformatie te geven, zodat ze in de lessen op school een bezoek aan de bijenstal kunnen voorbereiden. Het boek is gedrukt op A4 -formaat, 44 pagina’s dik en voorzien van (zwart/wit)linosneden gemaakt door kunstenares: Elsbeth Cochius. De linosneden geven het boek een kunstzinnig uiterlijk, maar verduidelijken tevens de tekst op een bijzondere wijze.