Skip to main content

Cursus imkeren

Cursus voortgezet imkeren

Wil je je kennis over bijenhouden verder verdiepen en je vaardigheden uitbreiden? De Bijenvereniging Enschede biedt een cursus Voortgezet Imkeren aan.

Waar de basiscursus uitgaat van een zekere gelijkheid van alle bijenvolken, leert deze opleiding de cursist verschillen tussen bijenvolken te herkennen en daarmee om te gaan.

Om deel te kunnen nemen aan de cursus zijn enkele voorwaarden van toepassing:

  • De deelnemers moeten de basiscursus Bijenhouden van de NBV met goed gevolg hebben afgerond en dus het diploma hebben behaald.
  • De deelnemers moeten minstens 2 jaar imkeren.
  • De deelnemers moeten minimaal 2 volken hebben waarin ze gedurende deze cursus de opdrachten kunnen uitvoeren.

De cursus start in februari, en wordt meestal gepland op zaterdagmorgen De lessen worden gegeven in ons verenigingsgebouw Het Koetshuis in het Ledeboerpark (van Heeksbleeklaan 64, Enschede). In de lessen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verdieping van Kennis: Begrijp het verloop van de jaarlijkse cyclus van het bijenvolk en leer hoe je de verschillen tussen bijenvolken kunt herkennen en beoordelen.
  • Gezondheidsbeheer: Leer hoe je bijenvolken gezond kunt houden door raatvernieuwing, varroa-bestrijding en andere preventieve maatregelen.
  • Praktische Vaardigheden: Versterk je vaardigheden in het verenigen, opruimen en versterken van volken. Daarnaast ontwikkelen we de vaardigheden in het: zwerm scheppen, volksvermeerdering, en honingoogsten.
  • Koninginnenteelt: Verwerf kennis en toepassing van de koninginnenteelt.
  • Drachtgebied Kennis: Begrijp de invloed van het drachtgebied op je bijen en hoe je je imkerhandelingen hierop kunt afstemmen.

De cursus wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de NBV en u ontvangt na het succesvol doorlopen van de cursus het daarbij behorende NBV-diploma.

Je kan je hier opgeven voor de cursus.

Na opgave voor deze cursus moet een betaling worden gedaan van € 225,- op het volgende IBAN-nr.: NL 39 RABO 0310 4711 33 ten name van NBV-Enschede. Graag de naam van de cursist benoemen bij het overmaken.

De betaling moet vóór 1 september op bovengenoemd rekeningnummer zijn bijgeschreven, pas dan is de inschrijving definitief.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico dat u wordt uitgeschreven om plaats te maken voor cursisten uit de wachtlijst. Mocht u zich, om welke reden ook, van deze cursus terugtrekken, dan wordt het betaalde cursusgeld teruggestort onder aftrek van € 25,-.

Hoewel we ons nauwelijks risico’s kunnen voorstellen, moeten we u er op wijzen dat u de cursus op eigen risico volgt. U kunt de lokale of landelijke vereniging niet aansprakelijk stellen voor enig onheil dat u tijdens de cursus zou kunnen overkomen. Door het overmaken van het cursusgeld, waarmee u zich formeel aanmeldt voor de cursus, erkent u eveneens uw eigen aansprakelijkheid op dit punt.

Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met de cursus coördinator.