Skip to main content

Het Koetshuis

Ledeboerpark Enschede

Wij zijn blij en trots dat Het Koetshuis in het Ledeboerpark in Enschede, het thuis is van onze vereniging. Hier bevindt zich de bijenstal waarin de bijenvolken die door de vereniging worden gehouden staan. Daarnaast komen wij als vereniging hier bijeen om te vergaderen, bij te praten, bij te leren en contact te maken met andere imkers.

Het Koetshuis

Oorspronkelijk hoorde Het Koetshuis bij de villa van de familie Ledeboer. Het park werd in 1956 aan de gemeente Enschede overgedragen en het was de wens van de familie dat de villa werd afgebroken. Gelukkig bleef Het Koetshuis behouden, maar het werd gedurende lange tijd verwaarloosd. Het Koetshuis werd van 1995 tot 1997 gerestaureerd en daarna door de gemeente Enschede ter beschikking gesteld aan onze vereniging.

In Het Koetshuis bevinden zich de volgende ruimten:

  1. een educatieve ruimte, waar o.a. bijenlessen aan kinderen van basisscholen gegeven worden;
  2. een expositieruimte, waar imkergereedschappen tentoon worden gesteld; veel oud gereedschap is verzameld door ons erelid Herman Schutte(†);
  3. ongeveer 10 bijenvolken, die van achter een glazen wand bekeken kunnen worden;
  4. een kast met imkerliteratuur; de boeken zijn beschikbaar gesteld door de familie van ons in 2003 overleden erelid Nico van Daalen(†);
  5. een slingerruimte met een moderne honingslinger; deze is geschonken door ons erelid Nico van Daalen(†);
  6. educatieve middelen, waaronder een model van een honingbij. Deze konden worden aangeschaft dankzij subsidie verstrekt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Koetshuis is van mei  t/m eind oktober op zondagmiddagen van 13:00 to 16:00 uur geopend voor publiek.

Je hebt dan de mogelijkheid om honing te kopen of (oude) imkermaterialen te bekijken. Er zijn altijd meerdere imkers aanwezig die u graag uitleg geven over bijen en het houden daarvan. Maar als je liever alleen vanachter de glazen wand naar het in- en uitvliegen van bijen kijkt of slechts een kop koffie komt drinken ben je ook van harte welkom.