Skip to main content

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) werkt aan de totstandkoming van het vrijwilligersnetwerk ‘regionale ambassadeurs biodiversiteit’. Een netwerk zoals die ook bestaat voor bijenteeltleraren en bijengezondheidscoördinatoren. Daarmee garandeert de NBV een permanente aandacht voor de leefomgeving van bestuivende insecten op landelijk, plaatselijke en regionaal niveau. Daarnaast zal voor ondersteuning, waarborging en continuering de NBV commissie Biodiversiteit worden ingesteld.

Het voortbestaan van bijen in ons land staat onder druk, met name door verarming van de leefomgeving en het gebruik van insecticiden. Vanuit allerlei geledingen in de samenleving wordt er op aangedrongen en wordt eraan gewerkt de leefomgeving voor bijen te verbeteren. Bijen in het algemeen en honingbijen in het bijzonder zijn essentieel voor de bestuiving van een groot deel van onze voedselgewassen. Met de achteruitgang van de bijenstand kan door een tekort aan bestuivers onze voedselproductie en de bestuiving van gewassen van nut voor tal van dieren in gevaar komen.

Tijd om het tij te keren

Probleemfactoren zijn gebrek aan (gevarieerd)stuifmeel en nectar en voor solitair levende soorten eveneens de nestgelegenheid. Afhankelijk van de soort bij geldt dat voor beschikbaarheid in een bepaalde periode of het gehele jaar. Ook kan er een afhankelijkheid zijn van de aanwezigheid van een specifieke bloem. De vitaliteit van honingbijenvolken is eveneens voor een zeer groot deel afhankelijk van de beschikbare dracht: stuifmeel en nectar. Zorg voor de leefomgeving voor bijen is ook een taak van de imker. Het raakt direct aan het voortbestaan van de bijenvolken.

De landelijke overheid uit eveneens haar zorgen. Zij stimuleert via actieplannen en -programma’s publiek, lagere overheden, organisaties en instanties om aan de slag te gaan met het leefgebied van bijen.

Rita Versteeg in actie voor een betere biodiversiteit in Enschede

Wij zijn blij en trots dat Rita Versteeg de opleiding tot ambassadeur Biodiversiteit van de NBV met goed gevolg heeft afgerond. Rita heeft als ambassadeur een belangrijke rol om de biodiversiteit in Enschede en omgeving onder de aandacht te brengen. Ze heeft gedegen kennis over honingbijen en wilde bijen en weet welke drachtplanten voor de verschillende soorten van belang zijn. Ze volgt de ontwikkelingen rond de ontwikkeling en instandhouding van een gezonde leefomgeving in de regio (biodiversiteit) op de voet. Hopelijk kan ze zo een substantiële bijdrage leveren aan één van de Nederland-zoemt doelen, n.l. alle gemeenten bijenvriendelijk maken. Haar eerste wapenfeit is er een om trots op te zijn: de aanleg van de bijenroute in het Ledeboerpark.

Neem gerust contact op met ons als u in contact wilt komen met Rita voor het geven van een lezing of de ontplooiing van nieuwe activiteiten die bijdragen aan de biodiversiteit.